پرچم قرمز یا پرچم سفید؟

/
رگولاتوری یا تنظیم‌گری در یک صنعت، نقش اساسی در شکل‌دهی و بلوغ ی…